En text- och fotoblogg

Konstruktiv fotokritik mottages gärna

måndag 14 september 2015

September 14


Bilder från repslageriet i Kåge del 2  Uppe på förrådsvinden hittade jag detta charmerande fönster, ett fönster mera att titta på än genom.

Det som ser ut som en jättestor klubba är ett verktyg men har då man ska slå ihop kadelerna. De ligger då i spåren, olika många och grova beroende på vad man ska göra, och för den i lämplig hastighet, hastigare för lösare tvinning och långsammare för hårdare.


 De här "tamparna" (vet ej vad de kallas) använde man för att polera repen. Man trädde in repet i "tampen" och gned repet med den.Rep av kokos,s om tydligen är ett väldigt speciellt material. Bland annat är det det enda naturmaterial som flyter. Sen var det något om att kokos drog ihop sig, men jag hittar inte igen den uppgiften just nu.


Tillverkning och olika typer av rep[redigera | redigera wikitext]

Vid repslagning av klassiska rep i ett repslageri spinner man först fibrerna till garn, varefter en bunt av många garn tvinnas till en kardel. Vanligast tre kardeler snos sedan samman till ett rep (repslagning). Ett rep med 3 kardelar kallas tre-slaget. I vissa fall slår man samman 4 kardelar, och man får då ett fyr-slaget rep. I enstaka fall vid klenare dimensioner nöjer man sig med 2 kardelar, märling, ofta tjärad som rötskydd. Ett snöre, något grövre än märling, slås av 3 garn, och kallas dåhyssing].
Om kardelarna vid repslagningen slås åt samma håll (skruvriktning) som garnen inom kardelen, får man en lina. Är skruvriktningen i repet motsatt till skruvriktningen av garnen inom kardelen, får man en tross. Man talar således om lin-slaget resp tross-slaget tågvirke. Trossar förekommer mest i de grövsta dimensionerna. En lina tenderar alltid att "skruva upp sig" vid belastning, vilket däremot trossen inte gör, eftersom de olika skruvriktningarna hos de ingående parterna mer eller mindre balanserar ut varandra.
Om flera trossar slås samman får man en kabel för de allra tyngsta uppgifterna, till exempel bogsering av fartyg och timmerflottar. En lina är mer flexibel än en tross av samma dimension, och lämpar sig därför bättre än en tross i block, löpande rigg. En tross är lämplig exempelvis för förtöjning av större fartyg. Vill man vara säker på att få en fullständigt vridningsfri lina, flätar man samman ett större antal kardelar. Kallas ibland slungad lina. Exempel på denna typ, som också är särskilt flexibel, är livlinor. Flagglinor och persiennsnören är andra exempel, där flätning är lämplig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar